Museum ‘t Fiskershûske

Museum ‘t Fiskershûske in Moddergat laat u zien hoe de visserlui vroeger woonden en werkten, het zijn vier gerestaureerde vissershuisjes, waarvan het oudste uit 1794. Tegenover het museum op de zeedijk staat het monument ter nagedachtenis aan de 83 vissers die in 1883 om het leven kwamen bij een stormramp, en er in één nacht 61 weduwvrouwen waren in Paesens-Moddergat.